fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
בית חולים בעין חרוד - 1926
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
עין חרוד איחוד - היום
En-Harod-2013_012
מעיין חרוד - 1923
עין חרוד בשנות ה 30
חדר האוכל
ביצות בעמק
מחנה אוהלים - עין חרוד
מחנה אוהלים - עין חרוד
ריקור 2006
עין חרוד - 1937
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
העמק הוא חלום
En-Harod-2013_03
עין חרוד ליד המעיין
ריקור - מבט אלכסוני
אמא אדמה
אדמות עין חרוד טרם יישובן
החברה טובלים - 1924
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
En-Harod-2013_01
אברהם אבידן
תאריך לידה
1/1/1897
מקום לידה
פולטובה, רוסיה
תאריך פטירה
1/1/1980
מקום פטירה
עין חרוד איחוד
אבידן אברהם
1897-1980
אבידן נולד ב 1897 בעיר פולטובה, רוסיה. עלה לארץ ב 1919 בראשית העלייה השלישית. לעין חרוד הגיע ב 1922, בה הקים את ביתו ומשפחתו.
בגולה היה אבידן חבר באגודה ציונית בעיר פולטבה, התכונן לעלייה לארץ והלך לקבל הכשרה חקלאית במושבות העבריות אשר בפלך חרסון.
בשנת 1918 גויס לצבא האדום, השתתף בקרבות נגד הצבא הלבן ונפל בשבי. ברח מן השבי וחיפש דרך לעלות לארץ ישראל. ברוסיה באותם הימים התחלפו השלטונות מדי פעם ואין יוצא ואין בא.
הוא פגש קבוצת מבריחים בסירה עמוסה אבטיחים להסוואה ואיתם יצא מרוסיה והגיע ליוון. מיוון הגיע לטורקיה שם נתפש על ידי הז'נדרמריה והושם בבית הסוהר. אבידן לא ידע אידיש ולא עברית, רק רוסית. הוא ביקש להזמין רב והוכיח את יהדותו באומרו "שמע ישראל" ו"ברוך אתה אדוני"... הרב קיים את מצוות "פדיון שבויים" ואבידן שוחרר.
כאשר יצא מבית הבור התורכי פנה למושבה היהודית בטורקיה "מסילה חדשה" ועבד בה עבודה חקלאית. שם ניפגש עם יהודה קופילביץ' (אלמוג) ועם יוסף טרומפלדור. אבידן המשיך וחתר כל העת כדי להגיע למחוז חפצו. יגע ומצא עבודה בנמל, שם עלה על ספינת קיטור, עבד בה בתור מסיק התנור בפחם, והספינה פניה לבירות. כאשר הגיע לבירות חמק ממנה והתחיל להתקדם בדרך החוף לארץ ישראל, עד הגיעו לראש הנקרה. כאן ניתפש בידי משטרת הגבול. גם ממנה חמק והמשיך להתקדם ברגל ובעזרת יהודי שפגש בדרכו והגיע עד ראש פינה ומשם לאילת השחר.
בעגלה שיצאה מאילת השחר, בדרך לתל חי, הגיע לתל חי, שם נפגש עם יוסף טרומפלדור בשנית.
הוא השתתף שם בקרב הידוע, בו נפל טרומפלדור. ואכן, רב היה הסבל שנפל בחלקו עד שהגיע ארצה. עול ימים בא לארץ ונתן את כל כוחות נפשו וגופו במפעל הכיבוש והיצירה החלוצי.
איש אמיץ גוף ורוח, בעל עיניים כחולות, אשר תומת ילדות ועוז נעורים נשקפו מהן. לא מן העומדים בראש, אך מהעמודים החזקים, שהקיבוץ נשען עליהם. אחד החולמים והלוחמים הטובים שבמחננו.
נזכרנו כחלוץ, מראשוני ביתנו עין חרוד, שעשה עמנו כברת דרך ארוכה.
בפנתאון הכבוד של חלוצי ארץ ישראל, אשר סללו בגופם את הדרך לעצמאות ישראל - יתנוסס לתפארה שמו וזיכרו.
יהי זכרו ברוך.
הדלקת נר זיכרון