En-Harod-2013_01
עין חרוד איחוד - היום
חדר האוכל
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
מחנה אוהלים - עין חרוד
אדמות עין חרוד טרם יישובן
עין חרוד - 1937
החברה טובלים - 1924
עין חרוד בשנות ה 30
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
עין חרוד ליד המעיין
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
מעיין חרוד - 1923
ריקור 2006
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
העמק הוא חלום
ביצות בעמק
En-Harod-2013_012
אמא אדמה
מחנה אוהלים - עין חרוד
En-Harod-2013_03
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
בית חולים בעין חרוד - 1926
ריקור - מבט אלכסוני
חיים אדלר
תאריך לידה
1/1/1886
מקום לידה
ווינה - אוסטריה
תאריך פטירה
1/1/1946
מקום פטירה
עין חרוד
אדלר חיים
1886 - 1946
חיים בן עמנואל וקתרינה נולד בווינה אוסטריה ב 1886.
אביו היה בעל בית חרושת גדול לאפיה. מילדותו שאף להיות מכונאי, אבל עם סיום לימודיו נאלץ, לפי דרישת האב, לעבוד במאפייה.
לאחר זמן נטש את המאפייה ועבר לעבוד במפעל להרכבת מכונות של חותנו.
מאוחר יותר הקים בשיתוף עם מכונאי אחר, מפעל עצמאי. שותפות זו התקיימה זמן רב. בעלות הנאצים לשלטון עזב את אוסטריה ועבר לאחיותיו בהונגריה ואחר כך לצ'כיה. עם כניסת הגרמנים לשם נאסר. אחר שחרורו הצטרף לקבוצת מעפילים אשר עלייתם לארץ נמשכה יותר משנה. בהגיעו לארץ נתפס על ידי הבריטים ונכלא לששה חדשים בעתלית.
אחר שחרורו משם עבד חיים כמכונאי במוסך בחיפה. ב 1946 בא לעין חרוד ובה מצא את ביתו. עבד כל השנים במפעלי המתכת והיה מאנשי היסוד בהם, אהוב ומכובד על כל חבריו. 12 שנה לפני מותו תקפה אותו מחלה ממארת,
התגבר עליה והמשיך לעבוד במקצועו. עם הרעת מצבו השתדל לא ליפול למעמסה על חבריו.
בפלב"ם: המפעל בו עבד - בכל עת ובכל מצב תמיד נעתר להושיט יד לפי הצורך, באם זה לתקן מכונה ולהפעילה מחדש, כמו כן היה שותף בכיר
בתכנון מוצרים חדשים, וברכישת מכון חדש העמדתו והפעלתו. תמיד רציני והבעה של כובד ראש ושחוק של סבר פנים עדין בפניו כאיש בוגר. אהוב ומכובד על כל חבריו לעבודה. רופא למכונות כינוהו.
יהי זכרו ברוך.

הדלקת נר זיכרון