ביצות בעמק
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
עין חרוד בשנות ה 30
החברה טובלים - 1924
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
אדמות עין חרוד טרם יישובן
מחנה אוהלים - עין חרוד
אמא אדמה
En-Harod-2013_012
עין חרוד ליד המעיין
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
עין חרוד איחוד - היום
En-Harod-2013_01
ריקור 2006
חדר האוכל
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
העמק הוא חלום
En-Harod-2013_03
בית חולים בעין חרוד - 1926
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
ריקור - מבט אלכסוני
מעיין חרוד - 1923
עין חרוד - 1937
מחנה אוהלים - עין חרוד
חברת חשמל ע.ח.א
ע.ח.א. חשמל בע"מ
"ע.ח.א. חשמל בע"מ – חברה לחלוקת והספקת חשמל בעין חרוד איחוד" הוקמה באופן רשמי בסוף 2013 והופעלה ב- 1.1.2014. החברה לקחה תחת אחריותה את תפעול רשת החשמל בקיבוץ כולל תחזוקה, שדרוג והקמת תשתיות וכן מניה וגביה מכלל הצרכנים בחצר, והיא כפופה לחוק החשמל ולהחלטות הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל ופועלת על פיהם.
"ע.ח.א. חשמל בע"מ" הוקמה על-פי מקבץ תקנות של רשות החשמל שהתקבלו החל משנת 2009 וזכו לשם הכולל "מתווה מחלק היסטורי". באופן מאוד כללי, משמעות תקנות אלה היא שכל ארגון בישראל כמו קיבוץ, מושב, מפעל גדול וארגונים דומים שבבעלותם רשת חשמל פנימית חייבים לבחור האם להעביר את הרשת הפנימית לאחריות חברת החשמל או להקים לעצמם "חברת חשמל" קטנה שתעסוק בחלוקת החשמל לצרכנים באותו מתחם ובמקרה שלנו – בחצר הקיבוץ, במקום לתת לחברת החשמל לישראל לנהל את הרשת. מטרת-העל של מהלך זה מבחינת רשות החשמל היא הסדרת רשתות החשמל ביישובים הקטנים שבמשך עשרות שנים היוו "איים" אוטונומיים ללא רגולציה. ברבים ממקומות אלה התשתיות ישנות מאוד ואף הגיעו למצבים מסכני-חיים (לא בעין חרוד...). הכניסה למתווה מותנית בין השאר בשדרוג התשתיות על-מנת להבטיח אספקת חשמל רציפה ובטוחה לכל צרכן.
רעיון "חברת החלוקה" מקורו ברפורמה ש(עדיין) לא יושמה רשמית במשק החשמל בישראל ובמסגרתה יפוצל משק החשמל למקטע "ייצור" – חברות שיעסקו בייצור החשמל בלבד, מקטע "הולכה" – חברה שתפעל תחת רגולציה להולכת החשמל בלבד ומקטע "חלוקה" שבו יפעלו חברות מקומיות לחלוקת החשמל לצרכנים הסופיים. מטרת הרפורמה הייתה פירוק מונופול חברת החשמל לישראל והכנסת תחרות למשק החשמל. מכל המקטעים הנ"ל, היחיד שהחל לפעול בצורה תחרותית לאחרונה הוא מקטע הייצור במסגרתו פועלות היום מספר תחנות כוח פרטיות (כמו "
דוראד" ו-"דליה") ותחנות נוספות נמצאות בהקמה.
לאחרונה חתמה עין חרוד איחוד על חוזה הספקת חשמל עם חברת "דוראד" והחל מ 1.5.2014 (אם לא יחולו עיכובים באישור רישיון חברת דוראד ע"י המדינה), תקבל עין חרוד איחוד את החשמל שלה מחברת דוראד!
מתווה "מחלק היסטורי" נכנס למקטע החלוקה ובמסגרתו כאמור אנו רשאים להקים לעצמנו "חברת חשמל" קטנה שתשרת את הקיבוץ. על פי ההגדרה, חברה זו לוקחת על עצמה את כל התחייבויותיה של חברת החשמל לישראל במקטע החלוקה של קיבוץ עין חרוד איחוד, כלומר מאותו הרגע "ע.ח.א. חשמל" אחראית למעשה לכל הפעילות ברשת החשמל המשקית כולל נשיאה בכל עלויות התפעול והתחזוקה. בנוסף, הקמת תשתיות חשמל חדשות (לדוגמא בשכונה המערבית) ימומנו ע"י ע.ח.א. חשמל ויהיו בבעלותה. בצד המסחרי, החברה פועלת כסיטונאי חשמל – רוכשת חשמל בצורה מרוכזת מחברת החשמל ומטפלת בכל נושא המניה והגביה מול הצרכנים המקומיים בהם הקיבוץ, הענפים והמפעלים.
אם כן, למי זה כדאי ומי מרוויח מכל העניין? התשובה פשוטה – זה כדאי לשני הצדדים ושניהם יוצאים מורווחים. חברת החשמל לישראל מסירה את אחריותה מרשת החשמל הפנימית בעין חרוד ובכך חוסכת עלויות של שדרוג ותחזוקת הרשת וכן הוצאות על כוח אדם שיידרש לניהול המניה והגביה בקיבוץ. מצד שני, יישום מתווה זה מאפשר לעין חרוד לחסוך סכומים ניכרים מחשבון החשמל כשהסיבה היא ההפרש בין התעריפים שבהם אנו מחויבים תחת ע.ח.א. חשמל לעומת התעריפים שהיינו משלמים אילו חברת החשמל הייתה מנהלת את הגביה בפועל מול כל חבר וכל ענף. ההפרש מאפשר לנו למעשה לנהל את כל פעילות החשמל במשק מתוך חסכון זה.
עוד יתרון חשוב להקמת "חברת חשמל" פרטית משלנו הוא התייעלות בכל נושא הטיפול ברשת החשמל שלנו, אם וכאשר יידרש מכיוון שאין עוד צורך לפנות לחברת החשמל. בנוסף, במידה ונרצה להקים בחצר הקיבוץ מתקני ייצור חשמל נוספים סולאריים או אחרים, תהליך האישור יהיה ברובו פנימי – פשוט ומהיר בהרבה ממה שהכרנו.

רשם: ערן איצקוביץ'