fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
מחנה אוהלים - עין חרוד
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
En-Harod-2013_03
En-Harod-2013_01
עין חרוד - 1937
ביצות בעמק
חדר האוכל
העמק הוא חלום
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
החברה טובלים - 1924
ריקור - מבט אלכסוני
En-Harod-2013_012
עין חרוד איחוד - היום
ריקור 2006
אדמות עין חרוד טרם יישובן
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
עין חרוד בשנות ה 30
מחנה אוהלים - עין חרוד
עין חרוד ליד המעיין
אמא אדמה
מעיין חרוד - 1923
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
בית חולים בעין חרוד - 1926
יומני עין חרוד איחוד
יומן עין חרוד איחוד - הכנסו לצפייה ביומנים
ליומני עין-חרוד היסטוריה רבת שנים. היומן הראשון החל לצאת בכתבי יד בשנת 1925. כתבי היד  השתנו בהתאם לעורכים המשתנים עד שעברו לסטנסיל. שיטות ההדפסה הלכו והשתכללו עם השנים והיומן צעד איתן כל השנים עד היום הזה.

לאחר הפילוג הפקתו נעשתה ע"י ועדה, ששיקפה את רוח הזמנים החדשים בין השורות...
היומן מבטא את ההתרחשויות ואווירת הימים באמצעות המזכירים, מרכז, וועדות ומרכזי ענפים, וכמו כן הוא כלי ביטוי נאמן לחברים להשמיע קולם בראיונות, דעות, ביקורת, שאילתות, וגם פירגון, ברכות ותודות ומשאלות הלב.
כמי שמלווה את היומן שנים רבות כעורכת, אני מבחינה בשינוי התקופות. אנשים כיום יותר פתוחים לומר את אשר על ליבם, מעיזים, מגיבים וכמובן שישנם קווים אדומים וכללי אתיקה. לצד העורכת ישנה וועדת אתיקה, במקום שצריך לשים גבולות.
ההשתתפות רבה יותר, הסגנון משתנה כל הזמן, בהתאם לרוח המקום והזמן ואכן ניכרת השתקפות של האירועים והאנשים.
בעידן המחשבים, האינטרנט והאימייל, חיי העורך נעשו קלים יותר. הרבה מן החומר נשלח מוכן וערוך לפרסום וההתערבות היא מועטה. הדברים הכתובים מחייבים את הכותב-השולח והוא "משקיע" את אחריותו המלאה לנכתב.
הכל מהיר יותר, ניתן לשינויים של הרגע האחרון והאפשרויות מבחינת העימוד, הכותרות, בחירת הכתב, האיורים-כמעט ללא גבולות.
היומן, לפי תפיסתי, הוא תיעוד של המקום, רוחו והתפתחותו, ומעניין שעם השנים הביקוש לו והתפוצה בארץ ובחו"ל- בכיוון עלייה מתמדת.
ההקדמה נכתבה על ידי שרהל'ה גולן ז"ל שערכה שנים רבות את יומן עין חרוד במסירות ובנאמנות.
שרהל'ה סיימה את עבודתה כעורכת באוקטובר 2008.

עורכת היומן החל מנובמבר 2008: זיוה אופנהיימר
מפיקה: תקוה ארצי