En-Harod-2013_01
מחנה אוהלים - עין חרוד
חדר האוכל
ביצות בעמק
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
העמק הוא חלום
החברה טובלים - 1924
עין חרוד בשנות ה 30
En-Harod-2013_03
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
מעיין חרוד - 1923
ריקור 2006
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
En-Harod-2013_012
ריקור - מבט אלכסוני
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
אמא אדמה
עין חרוד ליד המעיין
אדמות עין חרוד טרם יישובן
עין חרוד - 1937
בית חולים בעין חרוד - 1926
מחנה אוהלים - עין חרוד
עין חרוד איחוד - היום
חברות נוער

רשימת חברות הנוער וקבוצות ילדים עולים שעברו והתחנכו בעין חרוד

חברת נוער

(נוער עולה)

הגיע

בשנת

מספר

בני נוער

ארץ מוצא

הצטרפו

לישובים

מטפלות, מדריכים, מורים

א'

1934

60

גרמניה

אלונים

 

ב'

1936

60

גרמניה

חולתא

 

ג'

1938

60

גרמניה

גברעם

 

ד'

1939

60

גרמניה

בית הערבה

 

ה'

1946

40

הונגריה, רומניה,

עירק

צובא

 

ו'

1947

50

רומניה, בולגריה

צובא

 

ז'

1948

40

בולגריה

 

 

ח'

1948

46

בולגריה

כפר סולד

 

סה"כ:

416

 

 

 

חברת נוער

ארץ ישראלי

הגיע

בשנת

מספר

בני נוער

ארץ מוצא

הצטרפו

לישובים

מטפלות, מדריכים, מורים

א'

1942

25

ישראל

רביבים

 

ב'

1944

46

ישראל

אילת השחר

 

סה"כ:

71

 

 

 

ילדים עולים

הגיע

בשנת

מספר

בני נוער

ארץ מוצא

הצטרפו

לישובים

מטפלות, מדריכים, מורים

ילדי טהרן

1943

25

פולין

רביבים

 

הקבוצה הסורית

1945

25

סוריה

אילת השחר

 

ילדים עולים

1948

30

ארצות שונות

 

 

איתן מגשימים

1948

27

פולין

 

 

סה"כ:

107

 

 

 

לאחר הפילוג

חברת הנוער

שם

שנת הגעה

מספר

בני נוער

מטפלות

מדריכים, מורים

חברת נוער י"א

הגדעונים

1953

 53

 מורים: מנחם גולן, אהרון חרמוני, עמליה שמאלי

מטפלות: ורדה אופנהיימר, ציפורה דור

מדריך חברתי: שמשון כוכב, גדי

חברת נוער י"ב

מצדה

1955

 

 

ילדי "דרור"

דרור

1957

 

 

חברת נוער עולה

השחר

1958

 

 מורים: מנחם גולן, אהרון חרמוני. מטפלות: רינה חרמוני

חברת נוער ארץ ישראלי

שביט

1963

 

 

חברת נוער ארץ ישראלי

לפיד

1965

 

 

חברת נוער ארץ ישראלי

טירן

1968

 

 

חברת נוער ארץ ישראלי

כפיר

1980