fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
מחנה אוהלים - עין חרוד
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
En-Harod-2013_03
En-Harod-2013_01
עין חרוד - 1937
ביצות בעמק
חדר האוכל
העמק הוא חלום
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
החברה טובלים - 1924
ריקור - מבט אלכסוני
En-Harod-2013_012
עין חרוד איחוד - היום
ריקור 2006
אדמות עין חרוד טרם יישובן
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
עין חרוד בשנות ה 30
מחנה אוהלים - עין חרוד
עין חרוד ליד המעיין
אמא אדמה
מעיין חרוד - 1923
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
בית חולים בעין חרוד - 1926
ערוצי רדיו
ערוצי שידור FM בכבלי הקיבוץ 01/08/14
תחנה ערוץ
גל"צ   90.0
רשת ב' 93.0
גלגל"צ 96.0
רשת ג' 98.0
קול המוזיקה 100.0
רדיו ללא הפסקה 103.0
רשת א' 105.0


חברים שימו לב !!!
יש עדכוני תדרים במערכת שלנו, נא לכוונן מכשירי הרדיו בהתאם.
ערוצים אלו משודרים ברשת הכבלים שלנו ומכשירי הרדיו נדרשים בחיבור מתאים לשקע הטלוויזיה/רדיו.
שידורי FM בקליטה אווירית/אנטנה רגילה, מוגבלים באזורנו בגין שידורים חזקים מירדן.

אילן צור