ביצות בעמק
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
עין חרוד בשנות ה 30
החברה טובלים - 1924
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
אדמות עין חרוד טרם יישובן
מחנה אוהלים - עין חרוד
אמא אדמה
En-Harod-2013_012
עין חרוד ליד המעיין
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
עין חרוד איחוד - היום
En-Harod-2013_01
ריקור 2006
חדר האוכל
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
העמק הוא חלום
En-Harod-2013_03
בית חולים בעין חרוד - 1926
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
ריקור - מבט אלכסוני
מעיין חרוד - 1923
עין חרוד - 1937
מחנה אוהלים - עין חרוד
החלטת אסיפה מס. 579

עין חרוד איחוד

       החלטת אסיפה כללית מספר 579

חתימה:

 

מזכיר הקיבוץ- אילה אופנהיימר

נושא:  גריעה והוספת חברי מועצה

חתימה:

 

יו"ר האסיפה- שלמה פלס

דף  1     מתוך  1

בתוקף מתאריך :

15.9.14

 

הוחלט:

האסיפה קיבלה הודעה על גריעת חברים מהמועצה על חברות:

חנה דגן

אוולין הנסן

עידית צפדיה

נגה שני

חדוה שץ

 

האסיפה אישרה את המועמדים לחברות במועצה:

מיה בריל

חנה דגן

אריאל דורון

רונן כספי

ששי מאור

יואב צור

 

 

 

 

 

העתקים:


חנה

דגן

אוולין הנסן

עידית צפדיה

נגה שני

חדוה שץ

מיה בריל

אריאל דורון

רונן כספי


ששי מאור

יואב צור