6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
אמא אדמה
ביצות בעמק
En-Harod-2013_012
חדר האוכל
En-Harod-2013_03
בית חולים בעין חרוד - 1926
מחנה אוהלים - עין חרוד
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
עין חרוד - 1937
עין חרוד ליד המעיין
החברה טובלים - 1924
ריקור 2006
עין חרוד בשנות ה 30
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
En-Harod-2013_01
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
מחנה אוהלים - עין חרוד
אדמות עין חרוד טרם יישובן
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
ריקור - מבט אלכסוני
מעיין חרוד - 1923
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
עין חרוד איחוד - היום
העמק הוא חלום
שכונת הלולים
מפת הבתים בשכונת הלולים - באדיבות אריאל הלר

שטח שכונת הלולים לפני תחילת הבנייה


תחילת עבודות העפר


עבודות העפר מתקדמות


המשך עבודות העפר


טרסות, סימון בתים ומיקום ארונות סעף


חפירת והכנה ליציקת היסודותהיסודות לאחר יציקה


הכנות ליציקת ה "שמלה"