En-Harod-2013_01
מחנה אוהלים - עין חרוד
חדר האוכל
ביצות בעמק
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
העמק הוא חלום
החברה טובלים - 1924
עין חרוד בשנות ה 30
En-Harod-2013_03
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
מעיין חרוד - 1923
ריקור 2006
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
En-Harod-2013_012
ריקור - מבט אלכסוני
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
אמא אדמה
עין חרוד ליד המעיין
אדמות עין חרוד טרם יישובן
עין חרוד - 1937
בית חולים בעין חרוד - 1926
מחנה אוהלים - עין חרוד
עין חרוד איחוד - היום
גשם בעין חרוד איחוד
גשם בעין חרוד איחודיום רביעי, 13.6.18 ירדו 3 מ"מ


סה"כ אוקטובר 17 - 8.3 מ"מ - ממוצע רב שנתי - 13.3 מ"מ
סה"כ נובמבר 17 - 23.6 מ"מ  - ממוצע רב שנתי - 50.7 מ"מ
סה"כ דצמבר 17 - 36.5 מ"מ  - ממוצע רב שנתי - 89.6 מ"מ
סה"כ ינואר 18 - 196.9 מ"מ - ממוצע רב שנתי - 105 מ"מ
סה"כ פברואר 18 - 104.8 מ"מ - ממוצע רב שנתי - 79.8 מ"מ
סה"כ מרץ 18 - 3.3 מ"מ - ממוצע רב שנתי - 46.5 מ"מ
סה"כ אפריל 18 - 42.4 מ"מ - ממוצע רב שנתי - 19 מ"מ
סה"כ מאי 18 - 4.5 מ"מ - ממוצע רב שנתי - 4.9 מ"מ
סה"כ יוני 18 - 3 מ"מ - אין דיווח על גשם ביוני מתחילת המדידות בחורף 22/23

סה"כ בחורף 2017/2018 ירדו - 423.3 מ"מ
ממוצע רב שנתי - 409.2 מ"מ