קבצים

http://www.en-harod.org/media/sal/pages_media/861/f5_%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94%201988%20%20%20.pdf