En-Harod-2013_01
מחנה אוהלים - עין חרוד
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
En-Harod-2013_03
עין חרוד - 1937
ריקור 2006
עין חרוד ליד המעיין
חדר האוכל
עין חרוד בשנות ה 30
ריקור - מבט אלכסוני
בית חולים בעין חרוד - 1926
ביצות בעמק
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
En-Harod-2013_012
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
מחנה אוהלים - עין חרוד
אמא אדמה
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
עין חרוד איחוד - היום
החברה טובלים - 1924
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
מעיין חרוד - 1923
העמק הוא חלום
אדמות עין חרוד טרם יישובן
וועדות/מועצות מנהלים – משק

וועדות/מועצות מנהלים – משק

מעודכן ל 1.2.2016

 

וועדה/מועצת מנהלים

חברים

תפקיד/נציג/מיצג

אורך

קדנציה

תאריך

בחירה

 

 

 

 

 

ועדה כלכלית

רז נור

מנהל אחזקות תעשייה – יו"ר

 

 

 

איתי רז

מרכז משק

 

 

 

איילה אופנהיימר

מזכירה

 

 

 

שלמה פלס

 

 

 

 

נחמן פונדק

 

 

 

 

צבי בר חיים

 

 

 

 

נחמיה הן

 

 

 

 

צביקי נור

 

 

 

 

גיורא פרג

 

 

 

 

ערן איצקוביץ

 

 

 

 

רמון ברוידא

 

 

 

 

סיגל גיארי

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת משק

איתי רז

מרכז משק – יו"ר

 

 

 

פול פן

נבחר ציבור

 

 

 

ערן איצקוביץ

נבחר ציבור

 

 

 

יוחאי קמחי

נבחר ציבור

 

 

 

אורי רודמן

נבחר ציבור

 

 

 

ינאי סנדרוביץ

 

 

 

 

תמיר גל

 

 

 

 

שי פטרו

 

 

 

 

חיים מור יוסף

 

 

 

 

איתן אביבי

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדה כספית

אורן אמסילי

מנהל כספים קיבוץ ואחזקות

 

 

 

איתי רז

מרכז משק

 

 

 

אילה אופנהיימר

מזכיר

 

 

 

ניצן וייס

גזבר

 

 

 

שמחון חורש

סמנכ"ל כספים ריקור

 

 

 

גיורא פרג

סמנכ"ל כספים פלבם

 

 

 

צ'אי שגיא

ביטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פלבם


 

 


שאול בן אוריו"ר פעיל ומנכ"ל

 

 

גיורא פרג

סמנכ"ל כספים – לא דירקטור

 

 

 

רז נור

מנהל אחזקות תעשייה

 

 

 

בארי הולצמן

נבחר ציבור

 

 

 

מורן לבנה

נבחר ציבור

 

 

 

חיים מור יוסף

נבחר ציבור

 

 

 

רמון ברוידא

נבחר ציבור

 

 

 

איתי רז

משקיף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריקור

אלי אופר

יו"ר

 

 

 

אריאל הלפרין

שותף – טנא

 

 

 

אבשלום חורן

שותף - טנא

 

 


יובל בארי

מנכ"ל – לא דירקטור

 

 

 

רז נור

מנהל אחזקות תעשייה

 

 

 

יוסי רן

דירקטור חיצוני מטעם הקיבוץ

 

 

 

נחמיה הן

נבחר ציבור

 

2.16

 

נחמן פונדק

נבחר ציבור

 

2.16

 

ערן איצקוביץ

נבחר ציבור

 

2.16

 

ינאי סנדרוביץ

נבחר ציבור

 

2.16

 

שמחון חורש

סמנכ"ל כספים– לא דירקטור

 

 

 

איתי רז

משקיף

 

 

 

 

 

 

 

קיונרג'י

נחמן פונדק

יו"ר

 

 

 

אריאל הלפרין

שותף – טנא

 

 

 

אבשלום חורן

שותף - טנא

 

 

 

עופר עייש

מנכ"ל קיונרג'י – לא דירקטור

 

 

 

רמי הולצמן

סמנכ"ל כספים– לא דירקטור

 

 

 

ישי העצני

שותף - טנא

 

 

 

אברהם לוין

שותף - טנא

 

 

 

רז נור

מנהל אחזקות תעשייה

 

 

 

פול פן

נבחר ציבור

 

 

 

יונתן הן

נבחר ציבור

 

 

איתי רז

משקיף

 

 

 

 

 

 

 

חדרי ארוח

גיל פרס

יו"ר

 

 

 

אילה אופנהיימר

מזכירה

 

 

 

איתי רז

מרכז משק

 

 

 

גיורא פרג

 

 

 

 

עמיר פיין

 

 

 

 

רמון ברוידא