En-Harod-2013_01
עין חרוד איחוד - היום
חדר האוכל
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
מחנה אוהלים - עין חרוד
אדמות עין חרוד טרם יישובן
עין חרוד - 1937
החברה טובלים - 1924
עין חרוד בשנות ה 30
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
עין חרוד ליד המעיין
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
מעיין חרוד - 1923
ריקור 2006
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
העמק הוא חלום
ביצות בעמק
En-Harod-2013_012
אמא אדמה
מחנה אוהלים - עין חרוד
En-Harod-2013_03
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
בית חולים בעין חרוד - 1926
ריקור - מבט אלכסוני
האמת מאחורי הכתבה בערוץ 10
כל האמת מאחורי הכתבה השקרית בערוץ עשר  2/6/2016
לפני כשבוע שודרה בערוץ עשר כתבה מגמתית המסלפת את החלטות מנהל מקרקעי ישראל בעניין 'חלופת האגודה'. מזכ"ל התנועה ניר מאיר: "לא חוזר בי ממנה שאמרתי בכתבה - הקשת המזרחית מנסה לסכסך בין תושבי הקיבוצים לתושבי עיירות הפיתוח. זה פשע שאין עליו מחילה! הקשת המזרחית עסוקה כבר 20 שנים לפלג לסכסך ולהסית קבוצות אוכלוסיה אלה באלה. זהו הישגה העיקרי. מטרתה העיקרית היא חיסול הקיבוצים. בכך היא לא תצליח.
75 אחוזים מהקיבוצים ו-72 אחוזים מחברי הקיבוצים חיים בפריפריה. בימים אלה פועלת הקשת המזרחית למנוע את הבניה והקליטה של תושבים חדשים בקיבוצים עוטף עזה והפריפריה ולסכסך בין הקיבוצים לתושבי הערים שחיים בשכנות טובה ומתמודדים עם אתגרים ביטחוניים וכלכליים זהים.
התנועה הקיבוצית ביקשה להעביר את התגובה בזמן הכתבה, מתוך הבנה שדברים רבים קוצצו בעריכה, אך הדבר לא ניתן לה, וזו לשונה: "אנחנו מאמינים שגם לבנים ממשיכים בשדרות ואופקים מגיעה הזכות להמשיך ולחיות לצד הוריהם במחירים שפויים וברי השגה. אין האחד בא על חשבון השני. התנועה הקיבוצית מוכנה למאבק לדיור הוגן לזוגות צעירים בעוטף עזה בפרט ובכלל מדינת ישראל, וצר לנו שחבורת עורכי דין מתל אביב פועלת במכוון לסכסך ולהסית את תושבי עיירות הפיתוח בקיבוצים. אנו קוראים לבית המשפט העליון לשים סוף לאבסורד ולאפשר לקיבוצי עוטף עזה והפריפריה לבנות ולקלוט תושבים חדשים".