קבצים

http://www.en-harod.org/media/sal/pages_media/1118/f5_%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%94%20%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%202.2.17.pdf