קבצים

http://www.en-harod.org/media/sal/pages_media/1164/f5_%D7%9E%D7%A0%D7%9B_%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94.%20_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%96%D7%A7_%20%D7%91-22%20%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%9B_%D7%9C%20%D7%91%D7%A8%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%D7%94.pdf