עין חרוד - 1937
בית חולים בעין חרוד - 1926
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
עין חרוד איחוד - היום
אמא אדמה
עין חרוד בשנות ה 30
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
מחנה אוהלים - עין חרוד
ריקור - מבט אלכסוני
העמק הוא חלום
ביצות בעמק
En-Harod-2013_03
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
חדר האוכל
ריקור 2006
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
En-Harod-2013_012
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
אדמות עין חרוד טרם יישובן
עין חרוד ליד המעיין
En-Harod-2013_01
מעיין חרוד - 1923
מחנה אוהלים - עין חרוד
החברה טובלים - 1924
חלופת האגודה - צביקי נור
עוד על ”חלופת האגודה“
צביקי נור
מאחר ובזמן הקרוב נידרש לדיון והחלטה בנושא זה ולאור חשיבותו הרבה (להבנתי) וכן הדברים שנכתבו בנדון (רשימות ביומן), אני מוצא לנכון לכתוב רשימה זאת.
אתחיל בהתנצלות על כך שאני פונה בעיקר אל החברים הוותיקים - נדמה לי שלצעירים הכדאיות של חלופת האגודה יותר ברורה וההסברים דרושים פחות.
איני בא להתווכח עם הנתונים שהוצגו בהרחבה ברשימות הקודמות ( אם כי למיטב ידיעתי חלקם מוטים במידה מסוימת כדי לחזק את "המסקנות" (המוטעות לדעתי) שלא כדאי לקבל את חלופת האגודה.
כפי שציינתי, אני בהחלט חולק על המסקנות האלה ואיני רואה כל קשר ביניהן לנתונים ולעובדות.
למיטב הבנתי אין מחלוקת על הערך הכלכלי העצום הגלום בחלופת האגודה. כבר צוין שהדבר עושה צדק עם ההתיישבות ונותן לה את התנאים (המיטיבים) שניתנו למגזר העירוני - עד כדי כך שרמ"י (רשות מקרקעי ישראל) התעורר ומנסה "לתקן" ולהרע את התנאים ולהוציא מההחלטה על חלופת האגודה חלק מההטבות הגלומות בה.
גם לא אחזור לפרט למה ההצעה הזאת נכונה ביותר לעין חרוד איחוד - תיאר זאת איתי היטב ברשימתו ביומן.
לפני ההתייחסות לנושאים עצמם אני רוצה לציין שלהערכתי יש סבירות גבוהה שבעתיד - ייתכן בעוד חמש, עשר ואולי יותר שנים - יתבצע שיוך כזה או אחר וצריך להסתכל על ההצעה גם בפרספקטיבה זו.
אני רוצה ברשימה זו לחלוק בעיקר על שתי טענות שהועלו ברשימות ביומן ועל טענה נוספת הנשמעת בנושא והן:
1. שיש חלופה יותר טובה - השיוך ההוני - ולכן לא כדאי לקבל את חלופת האגודה.
2. שקבלת חלופת האגודה אינה כדאית לחברים הוותיקים - כי היא נועדה לשרת את הדורות הבאים ומכן גם עולה הטענה שעדיף לוותיקים שהכסף שאמור להיות מושקע בחלופת האגודה, יחולק לחברים "הוותיקים" עכשיו.
3. שחלופת האגודה מגלמת בתוכה אופציה לשיוך דירות עתידי ושיוך הדירות אם יתבצע מסכן את יכולת השליטה בהרכב האוכלוסייה בקיבוץ עד כדי סיכון קיומו כחברה קיבוצית.
אתייחס לטענות בסדר שפורטו לעיל:

1. אתייחס תחילה לטענה בנושא חלופת השיוך ההוני - למיטב הבנתי אין קשר ישיר ואין כל התנגשות בין השיוך ההוני לבין חלופת האגודה.
חלופת האגודה משמעותה רכישת זכויות בעלות ערך רב ( אם יוחלט לממש אותן בעתיד - אתייחס לכך בהמשך) על ידי האגודה והשיוך ההוני עוסק בחלוקת זכויות לחברים כאן ועכשיו.
לראיה - במודל השינוי המוגש על ידי צוות ההסכמות, כלולה הצעה המגלמת בתוכה את חלוקת הזכויות - שאותן בא לשרת השיוך ההוני ( מודל חלוקת פירות הנכסים ומודל דמי החברות), יחד עם זה יש הגדרה ברורה ש"אין שיוך נכסים פיזיים" כלשהם.
אלא שנקודת התורפה של מודל זה היא (למרות שנעשה על בסיס הערכות מקצועיות) בכך שהוא מתבסס בחלקו העיקרי על תחזית פירות הנכסים העתידית של הקיבוץ. בהקשר זה רכישת הזכויות הגלומות בחלופת האגודה נותנת בידי הקיבוץ נכס משמעותי שמימושו, אם יידרש, אמור להבטיח את האפשרות למתן הזכויות לחברים.
חשוב להבהיר שערך הזכויות הנרכשות בחלופת האגודה גדול פי כמה וכמה מהסכום המשולם עבורן.

2. אתייחס לטענה - שחלופת האגודה אינה כדאית לוותיקים - "עדיף שהכסף יחולק עכשיו".
מעבר למה שהסברתי כבר בסעיף הקודם, שחלופת האגודה נותנת נכס שיכול להבטיח את מימוש זכויות הוותיקים, איני רואה כל מנגנון היום שיכול לממש את "ההבטחה" המוצעת, שהכסף יחולק לוותיקים דווקא ומי שמציע זאת רק מטעה את החברים.
בהקשר זה של מימוש הגלום בחלופת האגודה אם נזדקק לכך, קיים מנגנון שיכול להבטיח שמי מהוותיקים שלא יזכה לשיוך - השיוך יוכל לקדם משמעותית את קבלת הזכויות על ידי היורשים.
מכאן ולסיכום סעיף זה - קבלת חלופת האגודה חשובה ביותר לחברים הוותיקים להבטחת זכויותיהם.

3. לעניין הטענה שחלופת האגודה מסכנת את המשך קיום החברה הקיבוצית, מעצם אופציית השיוך הקיימת בה, אציין רק שלמרות שחלופת האגודה ייתכן ואינה נותנת ביטחון של 100% בנושא הבטחת הרכב האוכלוסייה היא, נכון לעכשיו, האופציה המבטיחה ביותר נושא זה וזאת באופן מובהק יותר מכל חלופה אחרת.
לסיכום: אין לי כל ספק שחלופת האגודה היא הצעה טובה שעין חרוד איחוד צריכה לאשר ולחתום עליה בהקדם האפשרי.
תהיה זו טעות חמורה לוותר על רכישת נכס כל-כך גדול בתנאים כל-כך טובים, רק משום שעדיין לא החלטנו איך נחלק אותו בינינו.
ולגבי סימני השאלה שעדין קיימים, המסלול שהוצע על ידי איתי ברשימתו (ובוצע על ידי גבע השכנה) מאפשר להתקדם ללא סיכונים למרות האינפורמציה החסרה.
נגיד כולנו כן לחלופת האגודה כי זה טוב לנו.