עין חרוד - 1937
ביצות בעמק
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
מחנה אוהלים - עין חרוד
En-Harod-2013_01
עין חרוד בשנות ה 30
מחנה אוהלים - עין חרוד
העמק הוא חלום
ריקור - מבט אלכסוני
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
אדמות עין חרוד טרם יישובן
En-Harod-2013_03
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
אמא אדמה
מעיין חרוד - 1923
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
En-Harod-2013_012
חדר האוכל
ריקור 2006
עין חרוד איחוד - היום
עין חרוד ליד המעיין
החברה טובלים - 1924
בית חולים בעין חרוד - 1926
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
חלופת האגודה - יואב צור
חלופת האגודה - נכס או נטל?
פנתה אלי חברה בארוחת הבוקר ואמרה, "אני ממש מבולבלת בנושא "חלופת האגודה", התוכל להסביר לי במילים פשוטות מה הדילמה?".

ואכן, ביומני המשק, באתר האינטרנט שלנו ובעיתונות הכללית, התפרסמו בחודשים/שנים האחרונות שלל מאמרים המסבירים ומנמקים מהי "חלופת האגודה" ומדוע היא טובה/רעה לנו.

פתחתי ואמרתי לה כך:
א. כיום יש לעח"א חוזה חכירה לדורות עם רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) על כל הקרקעות שברשותנו (11,109 דונם)       עד יולי 2039,
ב. במסגרת החוזה הקיים, אין הקיבוץ רשאי לבצע "החכרת משנה" של קרקעות שברשותו לחברים, והאפשרות             היחידה להחכרת משנה היא בידי רמ"י.
ג. "חלופת האגודה" היא נספח לחוזה החכירה הקיים המתייחס רק למגרשים המסומנים למגורים בשטח המחנה בלבד.
ד. בנספח זה, יתאפשר לקיבוץ בעתיד לבצע החכרת משנה של מגרשים למגורים לחברים/תושבים, מה שמכונה בשפתנו שיוך דירות.
ה. משמעות קבלת "חלופת האגודה" היא שלעת הפיכתנו לקיבוץ מופרט ועם תחילת תהליך שיוך הדירות, התהליך יבוצע בין הקיבוץ לחבריו/תושביו ולא בין רמ"י והחברים.
ו. התשלום עבור רכישת הזכויות ע"י הקיבוץ לביצוע "חלופת האגודה" צפוי להיות גבוה (15-20 מ₪, כאשר הנתון עדיין לא סופי).
ז. האלטרנטיבה ל "חלופת האגודה" היא "שיוך הוני" במסגרתו יקבל כל חבר שווי כספי של מגרש המגורים (זו גם הצעת צוות ההסכמות). במצב זה מגרשי המגורים (וגם הבתים) נשארים בבעלות ובשליטת הקיבוץ.
ח. המשותף בין "שיוך דירות" לבין "שיוך הוני" הוא שבשני המקרים, מקבל החבר שווי כספי, השונה בינם הוא שבמקרה הראשון, יש לחבר האופציה להוריש או למכור את מגרשו/דירתו לכל המרבה במחיר ובמקרה השני, אין לחבר יכולת זו.
המלצתי – לא להתפתות ל "חלופת האגודה"
רשם - יואב צור