עמק חרוד - צילום אסף סלומון
ביצות בעמק
אמא אדמה
עין חרוד בשנות ה 30
En-Harod-2013_03
אדמות עין חרוד טרם יישובן
עין חרוד איחוד - היום
מעיין חרוד - 1923
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
En-Harod-2013_012
מחנה אוהלים - עין חרוד
ריקור - מבט אלכסוני
העמק הוא חלום
En-Harod-2013_01
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
החברה טובלים - 1924
ריקור 2006
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
עין חרוד - 1937
בית חולים בעין חרוד - 1926
עין חרוד ליד המעיין
חדר האוכל
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
מחנה אוהלים - עין חרוד
מיזמי אנרגיה במועצה אזורית הגלבוע
פה אחד! הגיע לשיאו מהלך אסטרטגי ייחודי, שטרם נראה בארץ- מליאת מוא"ז הגלבוע אישרה את מסמך המדיניות לבחינת מיזמי האנרגיה: נרתמים למאמץ האנרגטי בכל הכוח ובאמצעות קידום הקמת משטחים פוטו-וולטאיים, התנגדות לתחנות מבוססות על גז, וכללים מחמירים ופורצי דרך להקמת טורבינות רוח
חברי מליאת המועצה האזורית הגלבוע, הצביעו פה אחד, בעד קבלת מסמך המדיניות שבחן את מיזמי האנרגיה בגלבוע. בכך הגיעו לסופו תהליך ייחודי, שטרם נראה בארץ, כאשר רשות מקומית בוחרת בעצמה לקיים תהליך עמוק של למידה ובחינת החוזקות וההשלכות של כל מיזם ומיזם, וזאת תוך שיתוף כל הגורמים, ובראשם נציגי הציבור והיזמים עצמם.
בנית מסמך המדיניות החלה לאור ריבוי המיזמים והפרויקטים המקודמים במקביל ברחבי המועצה. בהעדר ידע מדעי מספיק, והנחיות ברורות המבטיחות את בריאות הציבור, ואיכות החיים, הוביל עובד נור, ראש המועצה, החלטת מליאה להקמת צוות מיוחד, לצורך גיבוש מדיניות המועצה בנושא. צוות זה הובל ע"י ענת מור- מנהלת אסטרטגיה וארגון, וכלל את נציגי הוועדות לאיכות הסביבה, והועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
עובד נור ראש המועצה: "המדינה נערכת לתכנון כוללני בתחומים רבים, ביניהם במשק האנרגיה. לאחרונה, אנו עדים לקידום יוזמות רבות בנושא אנרגיות, שמקודמות במקביל ולא תמיד תוך הגיון תכנוני והתחשבות בדעת הציבור. מרחב הגלבוע הוא אחת הריאות הירוקות האחרונות במדינת ישראל, והנהגת המועצה הנוכחית ותושביה יעשו ככל שעל ידם למנוע מפגעי בריאות וזיהום מיותר."
בראש מסמך המדיניות עומדת ההחלטה להירתם למשימה הלאומית לייצור אנרגיה מתחדשת. המועצה תפעל כעת מול משרד החקלאות, לצורך החלטה על היקף השטחים המקסימאלי האפשרי להעמדת חוות סולאריות על קרקע חקלאית. במקביל, תעשה בחינה כיצד ניתן לגבש סל תמריצים לעידוד הצבת משטחים פוטוולטאיים על גגות מתקנים שונים. בהקשר לכך ציינה הוועדה את ההתארגנות להקמת חווה סולארית בשטחי המשבצת של יישובי חבל תענך. היוזמה משלבת שיתוף פעולה של מרבית האגודות החקלאיות של מושבי חבל תענך, והערכות המומחים לגבי השלכות על בריאות הציבור, ואיכות הסביבה, הן זניחות. ליצור אנרגיה זו מצטרפת פעילות משמעותית של המועצה לצורך התייעלות אנרגטית, כמו החלפת כל גופי התאורה ברחבי הגלבוע, ולפעילויות נוספות שיקודמו בעתיד.
תקדימיות המסמך באה לביטוי גם בהחלטות שהתקבלו בנוגע להקמת טורבינות רוח, ובראשם יצירת מסמך יוצא דופן, שנוצר ביחד עם היזמים (!), ובו גובשו עקרונות רבים הכוללים: אישורים הנדרשים להקמה, קריטריונים לניטור ובקרה, התחייבות לתיקון תקלות בתקופה זמן מוגדרת, חילוט ערבויות כספיות ואף השבתת פעילות. בפני הוועדה נפרסו 5 תכניות להקמת טורבינות רוח בתחומי המועצה, ועוד 2 תכניות בשטחים סמוכים.
בכל הקשור להקמת תחנות כוח מונעות בגז, קיבלה המליאה את המלצת הועדה, לפיה יש להימנע ככל האפשר, ולצמצם יוזמות של הקמת תחנות כוח המונעות בגז, מאחר שהשפעתן על בריאות הציבור, איכות החיים ואיכות הסביבה תהיה דרמטית. זאת ועוד, אופן קידום הקמתן בוות"ל ותחת הכרזת "תקנות לשעת חרום" – מעלה תהיות רבות באשר לעומק שיקול הדעת. בהקשר זה יש להזכיר כי בחודשים האחרונים עדים במוא"ז הגלבוע לניסיונות מקוממים של המדינה לקדם הקמת עוד ועוד תחנות חדשות, תוך עקיפת גורמי תכנון מקומיים, ובאמצעות היתר ליזמים פרטים לפנות לישובים, ולסנוור את עיניהם בהון שיועבר להם תמורת הסכמתם לוותר על אדמות חקלאיות. נכון להיום, באזור הגלבוע, מקודמות 6 תחנות כוח מבוססות גז (בתחומי המועצה ובאתרים סמוכים), כאשר תחנת כוח נוספת מתוכננת בשטחי הרשות הפלסטינית סמוך למוקייבלה.
ראוי וחשוב לציין כי לאורך כל תהליך גיבוש המסמך, הושם דגש על שיתוף הציבור, פתיחות, ושמיעת כל הצדדים: יזמים, הנהלות יישובים, תושבים ומומחים מטעם כל הצדדים. מטעם מוא"ז הגלבוע נמסר בסוף ישיבת המליאה כי "טובת הציבור, בטיחותו, ובריאותו עומדת לנגד ענינו, ולא נתפשר על איכות חיינו. אנו בהחלט נרתמים לאתגר ליצירת אנרגיה, שאינה מבוססת על אנרגיה פוסילית, ומקדמים בו זמנית התייעלות אנרגטית משמעותית. אנו מודים לתושבים על הרוח גבית שהוענקה לאורך התהליך"