מחנה אוהלים - עין חרוד
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
מעיין חרוד - 1923
ריקור 2006
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
עין חרוד ליד המעיין
החברה טובלים - 1924
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
En-Harod-2013_012
En-Harod-2013_01
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
עין חרוד בשנות ה 30
בית חולים בעין חרוד - 1926
חדר האוכל
עין חרוד - 1937
מחנה אוהלים - עין חרוד
אדמות עין חרוד טרם יישובן
העמק הוא חלום
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
אמא אדמה
ריקור - מבט אלכסוני
עין חרוד איחוד - היום
En-Harod-2013_03
ביצות בעמק
ניהול חסכונות של חברי עח"א
הצעה לניהול חסכונות חברים. 21 מרץ 2018

לפני מספר ימים נפגשנו אורן אמסילי, איתי רז, ואני עם מזל יועצת ההשקעות שלנו. להלן סיכום ומסקנות מהפגישה.
מזל מקדמת בנייה של קרן השקעות עם חברת הפניקס.
הקרן תוכל לקבל כספים מהקיבוץ (הנאמנות) וכל חבר קיבוץ יוכל לקנות מספר יחידות בקרן השווה באופן יחסי לסכום החיסכון שלו.
הכספים יוכלו להיות מושקעים על פי בחירת החבר בקרן השתלמות, קופת גמל, או כל מוצר אחר בשוק הפיננסי.
לכל חבר תנוהל על ידי הקרן רשומה. החבר יקבל מהקרן דוח שנתי (או אפילו רבעוני) של הסכום שהשקיע עם כל התנועות במשך השנה כולל תשואות, דמי ניהול וכו'.
אין הכרח שלחבר יהיה חשבון בנק. משיכות והפקדות יכולות להתבצע דרך חשבון הבנק של הקיבוץ.
הפתרון הנ"ל נמצא עדיין בבנייה, ההערכה שיהיה מוכן תוך חצי שנה.
להלן הצעתי.
הפתרון הנ"ל נראה מתאים לצרכים שלנו אבל הוא עדיין לא מוכן.
אני מציע לבחון אותו שוב כאשר יהיה מוכן.
עד אז (ולמעשה אני מניח עד סוף 2018) אני מציע פתרון כדלהלן:

כספי החיסכון של החברים ינוהלו בפול אחד כללי.

כל קרנות ההשתלמות וקופות הגמל הגזבריות שלנו ייצבעו ויוגדרו כפול כללי העומד לשרות כספי החיסכון של החברים.
(עודף בקרנות הגזבריות יועמד לצרכי התחייבויות אחרות של הנאמנות.)
הניהול של כל חבר וחבר ימשיך להיות בתקציב כפי שהוא נעשה כיום.
משיכות של חברים במהלך השנה ייעשו אל מול משיכת סכום זהה מהקרנות הגזבריות והעברתו לקיבוץ שיעביר אותו לחבר.
הפקדות יוכלו להיעשות רק במהלך חודש ינואר כל שנה.
בסוף שנה תיבדק התשואה של כל הקרנות הנ"ל.
החבר יזוכה בממוצע התשואה של הקרנות הגזבריות. (רווח או הפסד).
נראה לי נכון לקבל על כך החלטה באסיפה מכיוון וזהו למעשה ערעור על החלטת המזכירות הקיימת.
בברכה
צ'אי.