קבצים

http://www.en-harod.org/media/sal/pages_media/1248/f5_Gmail%20-%20%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A2%20-%20%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%20%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%95%D7%9B%D7%9C%20%D7%9E%D7%94%20%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A2%20-%D7%9E%D7%90%D7%99%202018.pdf