קבצים

http://www.en-harod.org/media/sal/pages_media/1270/f5_%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%A2%D7%99%D7%9F%20%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%93%20%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%202018.pdf