En-Harod-2013_01
מחנה אוהלים - עין חרוד
חדר האוכל
ביצות בעמק
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
העמק הוא חלום
החברה טובלים - 1924
עין חרוד בשנות ה 30
En-Harod-2013_03
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
מעיין חרוד - 1923
ריקור 2006
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
En-Harod-2013_012
ריקור - מבט אלכסוני
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
אמא אדמה
עין חרוד ליד המעיין
אדמות עין חרוד טרם יישובן
עין חרוד - 1937
בית חולים בעין חרוד - 1926
מחנה אוהלים - עין חרוד
עין חרוד איחוד - היום
חלון תצוגה
החברה טובלים - 1924
חדר האוכל
ביצות בעמק
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
העמק הוא חלום
En-Harod-2013_01
מחנה אוהלים - עין חרוד
עין חרוד בשנות ה 30
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
En-Harod-2013_03
מעיין חרוד - 1923
ריקור 2006
עין חרוד - 1937
ריקור - מבט אלכסוני
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
עין חרוד איחוד - היום
אדמות עין חרוד טרם יישובן
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
בית חולים בעין חרוד - 1926
אמא אדמה
עין חרוד ליד המעיין
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
מחנה אוהלים - עין חרוד
En-Harod-2013_012
logo
החברה טובלים - 1924
חדר האוכל
ביצות בעמק
333cd176959711e2829522000a1fa769_7
העמק הוא חלום
En-Harod-2013_01
מחנה אוהלים - עין חרוד
עין חרוד בשנות ה 30
עין חרוד איחוד מבט מהגבעה
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
En-Harod-2013_03
מעיין חרוד - 1923
ריקור 2006
עין חרוד - 1937
ריקור - מבט אלכסוני
fde3141a959411e28a2e22000a1fbc67_7
עין חרוד איחוד - היום
אדמות עין חרוד טרם יישובן
6ea08de8302f11e290cd22000a1f90d7_7
בית חולים בעין חרוד - 1926
אמא אדמה
עין חרוד ליד המעיין
עמק חרוד - צילום אסף סלומון
מחנה אוהלים - עין חרוד
En-Harod-2013_012

מאמרים אחרונים

31 דצמבר

שותפים לדרך - עח"א 2018

חוברת לסיכום פעילות "צוות הסכמות".

4 אוקטובר

יומן 2062 5-11-18

2062

20 ספטמבר

יומן סוכות 2061 21-9-18

יומן סוכות

6 ספטמבר

יומן 2060 7-9-18

יומן ראש השנה

31 אוגוסט

הערכות לשעת חירום בקיבוץ

ניר עבודה של בארי הולצמן בנושא "הערכות הקיבוץ...

30 אוגוסט

יומן 2059 31-8-18

יומן יח באלול 2059

20 אוגוסט

השבוע בתנועה הקיבוצית

שבוע 33

9 אוגוסט

יומן 2058 10-8-18

יומן 2058

אירועים שער חברים

לוח אירועים

post image

עין חרוד איחוד - פרופיל

פרופיל קיבוץ עין חרוד איחוד


קרא עוד > post image

יומני משק

יומן עין חרוד איחוד - הקש לבחירת היומן ליומני עין-חרוד היסטוריה רבת שנים. היומן הראשון החל לצאת בכתבי יד בשנת 1925. כתבי היד השתנו בהתאם לעורכים המשתנים עד שעברו לסטנסיל. שיטות ההדפסה הלכו והשתכללו עם השנים והיומן צעד איתן כל השנים עד היום הזה. לאחר הפילוג הפקתו נעשתה ע"י ועדה, ששיקפה את רוח הזמנים החדשים בין השורות... היומן מבטא את ההתרחשויות ואווירת הימים באמצעות המזכירים, מרכז, וועדות ומרכזי ענפים, וכמו כן הוא כלי ביטוי נאמן לחברים להשמיע קולם בראיונות, דעות...


קרא עוד >

רשימת מחזורים

רשימה שמית של כל בוגרי בית הספר לפי מחזורים


קרא עוד >

בחלון צף מאמרים אחרונים

בחלון צף מאמרים אחרונים


4/10/2018


תמונות השבוע

בדיקה
בדיקה
בדיקה
בדיקה

הודעות מנהל

עין חרוד איחוד - פרופיל

פרופיל קיבוץ עין חרוד איחוד

מנהל אתר

לשוניות

 • חידושים באתר
 • תחומים

  כתובתינו

  קיבוץ עין חרוד איחוד
  מיקוד 1896000
  טל: 04-6486981
  פקס: 04-6486563
  מייל: mazkirut@en-harod.co.il