Rapoo- It solutions & Corporate template

04-6486981

צור קשר

Mazkirut@en-harod.co.il

שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב .
יהי זיכרם ברוך...

דף הנצחה לבן-אליהו ישראל ז"ל
(01/01/1902 - 01/01/1976)     (  -  )

בן אליהו ישראל - 1902 - 1976

ישראל בן אליהו נולד בשנת 1902 במושבה היהודית "שדה מנוחה" בחבל חרסון שברוסיה, לעובדי אדמה ממשפחה ברוכת ילדים.

"שדה מנוחה" הייתה אחת מ-39 המושבות היהודיות בשני פלכים שברוסיה, שכמה מהן נשאו שמות עבריים. כ-250 אלף יהודים היו שם והתפרנסו מחקלאות ועבודת האדמה. נרקמה במושבות אלו מסכת מופלאה של חקלאים יהודים. לאחר שצבאות הנאצים כבשו את המושבות הללו, לא נותרה מן היצירה המפוארת הזאת של עמל דורות עובדי אדמה יהודים, אלא קברים, הרס וחורבן.

ישראל ורעייתו רבקה הגיעו לארץ בשנת 1922. תחנתם הראשונה הייתה נהלל

שבה עסקו בחקלאות. לאחר זמן מה הצטרפו לקיבוץ עין חרוד, ארוכה הייתה הדרך בה הלך ישראל. לא סוגה בשושנים הייתה דרכו לארץ. לא קלה הייתה הדרך מערבות רוסיה מהמושבות היהודיות בפלך חרסון עד לביצות בעמק חרוד.

כמה עמל וזיעה של דורות הושקעו שם, מעיד על כך הספר שישראל טרח להוציאו. "חקלאים יהודים בערבות רוסיה".

ישראל אהב את נחלת האבות אולם חיבת הציונות גברה בליבו. היה דרוך בלהט כיסופים ומאווי גאולה, ברצון עז לבניין הארץ והפרחת שממותיה. אצר בקירבו לב יהודי חם.

מאוחר יותר שנים הרבה לאחר קום המדינה חזר ישראל לביקור בכפר הולדתו ואת רשמיו היה עובר מישוב לישוב ומספר את אשר ראו עיניו ושמעו אוזניו.

היה איש שיחה וחברה מלא צחוק והומור. בהגיעו לעין חרוד בחור צעיר זקוף קומה מיד השתלב בעבודות החקלאות לקח חלק בחיי החברה תחילה בצניעות ולאחר זמן השמיע את קולו ודעתו בצורה נחרצת.

למעשה רוב שנותיו בקיבוץ עסק בענייני ביטחון, תחילה באירגון ההגנה, ולאחר מכן התגייס לשורות המשטרה, עסק בהדרכה ואימונים בנשק וכן ברכש וטיפס בסולם הדרגות והתפקידים בצורה עקבית.

20 שנה שירת במשטרת ישראל כקצין גיוס ראשי של המשטרה.

במרום גילו יצא לגמלאות כשחזר למשק לקח על עצמו להקים ולארגן את הארכיון במשק עד שהכריעה אותו המחלה וממנה לא קם יותר.

יהי זכרו ברוך

הוסף

"סבא ניפלא"
רוני בן אליהו פרידמן


< חזרה לאתר הנצחה
en-harod abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות